Διακηρύξεις ΔΔΠΕΑ
Ημερομηνία/ΏραΤίτλος
14.01.2019/10:00402806 Διαγωνισμός με Ανοιχτή Διαδικασία για την προμήθεια « ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΘΕΣΕΩΝ»
20.12.2018/14:0041852 Ηλεκ/κός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την Π.Υ. με αντικείμενο : «Κατάρτιση εταιρικού Στρατηγικού Σχεδίου Πληροφορικής και Σχεδίου Δράσης (IT Strategy & Business Plan)»
20.12.2018/12:00ΔΕΑ 402822 Διαγωνισμός με Ανοιχτή Διαδικασία για την προμήθεια "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ"
19.12.2018/12:0041836-«ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΤ GIS 400kV / 150kV ΚΟΡΙΝΘΟΥ»
18.12.2018/14:0041866 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την «Εκπαίδευση στελεχών ΑΔΜΗΕ σε θέματα management»
18.12.2018/12:0041843 ΔΕΑ-Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την "Ομαδική Ασφαλιστική κάλυψη ζωής & υγείας του προσωπικού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ"
12.12.2018/12:0041831 – Για το έργο «Εναέρια Γ.Μ.400kV ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ»
10.12.2018/10:00402830 Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού "Εκποίηση Άχρηστων Υλικών"
07.12.2018/10:00402827 - Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού "Εκποίηση - Πώληση Πλεοναζόντων Υλικών"
04.12.2018/10:00402804 -Διαγωνισμός με Ανοιχτή Διαδικασία για την "Προμήθεια, Κατασκευή & Τοποθέτηση Μεταλλικής Γεφυροπλάστιγγας δυναμικότητας 70tn & μήκους 14m"


Εμφανίζονται αποτελέσματα 131 μέχρι 140 από τα συνολικά 533