Διακηρύξεις ΔΔΠΕΑ
Ημερομηνία/ΏραΤίτλος
14.02.2019/13:0041901 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΔΕΑ για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την "Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης σε ΥΣ & ΚΥΤ, αρμοδιότητας της ΔΣΣΜ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
14.02.2019/13:0041902 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΔΕΑ για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο "Εκτέλεση εργασιών κλαδέματος ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με εναέρια δίκτυα ΥΤ, ΓΜ 150 kV και 400 kV, αρμοδιότητας ΔΣΣΜ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
14.02.2019/12:0041903 ΔΕΑ Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την "Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και αποψίλωσης των εδαφοτεμαχίων των βάσεων των πύργων (πυλώνων) ΓΜ 150 kV KAI 400 kV, αρμοδιότητας ΔΣΣΜ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ"
08.02.2019/12:00ΔΕΑ-41871 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο «Υ/Σ GIS 150/20kV Πάρου, Έργα Πολιτικού Μηχανικού στα πλαίσια της Β΄ φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων»
08.02.2019/11:0041869 ΔΕΑ ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο"Y/Σ GIS 150kV/ MT Mυκόνου, Έργα Πολιτικού Μηχανικού στα πλαίσια της Β’ φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων"
05.02.2019/12:0041855-« ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΗΕ»
31.01.2019/12:0041864 ΔΕΑ συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο "Χωματουργικές εργασίες και εκσκαφές της ΓΜ 150kV ΠΑΛΑΙΟΣ Υ/Σ ΖΕΥΞΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-ΤΑΠ ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ(Αναβάθμιση)
28.01.2019/10:00ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΕΑ-402821 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ HF 75Ω»
24.01.2019/10:00408830 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Συστήματος Επεξεργασίας Μονωτικών Λαδιών»
18.01.2019/10:00402817 Διαγωνισμός με Ανοιχτή Διαδικασία για την προμήθεια "ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"


Εμφανίζονται αποτελέσματα 121 μέχρι 130 από τα συνολικά 533