Διακηρύξεις ΔΔΠΕΑ
Ημερομηνία/ΏραΤίτλος
02.05.2019/12:0041870 "Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία ενός συστήματος ελεγχόμενης σύγχρονης αντιστάθμισης αέργου ισχύος (STATCOM) ±60MVar στον Υ/Σ 150/20kV Ηράκλειο ΙΙΙ"
02.05.2019/12:0041915 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
02.05.2019/10:00ΔΕΑ 402910 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΣΥΝΔΕΣΜΩN ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ»
02.05.2019/10:00ΔΕΑ 408832 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 280MVA, 400/157,5/30 kV»
25.04.2019/11:0041910 «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού για την κατασκευή Νέας Πλατφόρμας Δημοπρασιών για την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου και την Υπηρεσία Παροχής Ισχύος Ευελιξίας»
19.04.2019/12:0041849 ΔΕΑ Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο "Εναέρια ΓΜ 150 kV Μολάοι- Τερματικός Πελοποννήσου"
17.04.2019/12:0041921 "ΕΛΕΓΧΟ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ–ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ IG-541 ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΕ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ–ΑΤΤΙΚΗΣ & ΤΟΥ ΠΚΕΕΒΕ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ – ΚΟΖΑΝΗΣ "
17.04.2019/11:0041916 ΔΕΑ Διαγωνισμός με συλλογή προσφορών για την Υπηρεσία"Εκπόνηση μελέτης βιομηχανικής έρευνας για την αξιοποίηση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης-Τεχνιτής Νοημοσύνης από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ"
12.04.2019/11:0041935 ΔΕΑ Διαγωνισμός με διαδικασία συλλογής σφραγισμένων προσφρορών για τηνυπηρεσία "Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης σε Υ/Σ & ΚΥΤ αρμοδιότητας του ΠΤΚΕ&ΔΜ της ΔΣΣΜ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ"
09.04.2019/10:00ΔΕΑ -408903 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 52kV»


Εμφανίζονται αποτελέσματα 101 μέχρι 110 από τα συνολικά 533