Διακηρύξεις ΔΔΠΕΑ
Ημερομηνία/ΏραΤίτλος
02.09.2019/12:0041917 «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ («έργο με το κλειδί στο χέρι») του νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) GIS 150/20 kV στην νήσο ΣΚΙΑΘΟ»
02.09.2019/10:0041939 «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού και Διαχείρισης εφαρμογών λογισμικού για τα Συστήματα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ»
30.08.2019/10:0041973 Για την Παροχή Υπηρεσιών : «Υπηρεσίες Ασφαλιστικού Συμβούλου»
23.08.2019/12:0041920 Για την Παροχή Υπηρεσιών με αντικείμενο την «Προμήθεια Αδειών χρήσης εργαλείων σχεδίασης και ανάπτυξης Λογισμικού καθώς και συνδρομών SOFTWARE UPGRADE AND SUPPORT» για 5 Έτη
19.08.2019/12:0041937 για το έργο «Εγκατάσταση Συστήματος Ενεργητικής Πυροπροστασίας κτηρίων της έδρας Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)»
08.08.2019/10:00ΔΕΑ 402904 Διαγωνισμός με Ανοιχτή Διαδικασία για την προμήθεια ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
02.08.2019/10:0041962-Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την δημιουργία κεντρικής ψηφιακής στρατηγικής της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, η οποία θα εναρμονίζεται με τα πρότυπα και τον ψηφιακό σχεδιασμό του ENTSO-E και θα οδηγήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Διαχειριστή (Digital TSO)
31.07.2019/12:0041858 Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και η συντήρηση – τεχνική υποστήριξη – αποκατάσταση βλαβών νέων Συστημάτων Κλιματισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΚΕΕ και του ΒΠΚΕΕ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
29.07.2019/12:00Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/408916 για υποβολή προσφοράς για την επισκευή του υπηρεσιακού καλαθοφόρου οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ53518.
24.07.2019/10:00ΔΕΑ-402918 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή Προσφορών για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ SF6


Εμφανίζονται αποτελέσματα 11 μέχρι 20 από τα συνολικά 472