Διακηρύξεις ΔΔΠΕΑ
Ημερομηνία/ΏραΤίτλος
11.03.2020/10:00ΔΕΑ 407908 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 150 kV
06.03.2020/12:0041952_1 «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»
06.03.2020/10:00ΔΕΑ 402003 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια «ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (χειμερινές & θερινές στολές)»
04.03.2020/12:0041985 «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη απασχόλησης και μισθοδοσίας και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας»
03.03.2020/14:00ΔΕΑ-41984 «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαχείρισης της Κατάστασης των Παγίων (Asset Performance Management System)»
28.02.2020/14:00419122 " Αναβάθμιση των εγκατεστημένων πολυπλεκτών τύπου LOOP-3440A στις εγκαταστάσεις ΚΥΤ και ΥΣ του ΑΔΜΗΕ"
28.02.2020/12:0041995 Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ
28.02.2020/12:00419119 «Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για την κάλυψη επειγουσών τηλεπικοινωνιακών αναγκών του ΑΔΜΗΕ»
25.02.2020/10:00ΔΕΑ 402001 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ & ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ εφδ»
20.02.2020/15:00419115 "ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ EKEE ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΚΕΕ ΚΡΗΤΗΣ"


Εμφανίζονται αποτελέσματα 11 μέχρι 20 από τα συνολικά 519