Κύριες δράσεις του ΑΔΜΗΕ το 2018

Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ από 20 Ιουνίου 2017 ακολουθεί το μοντέλο του ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή (Ownership Unbundling) και είναι εναρμονισμένος πλήρως με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
Η μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ είναι η εξής:
51% ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
25% ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
24% State Grid Europe Limited
Το Ελληνικό Δημόσιο είναι κάτοχος ποσοστού 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από 24 Ιουλίου 2017, με την μεταβίβαση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
 

Νέα-Ανακοινώσεις

09.08.2019Τροποποίηση Προγραμμάτων Συντήρησης Μονάδων
30.07.2019Αναγγελία Αύξησης του NTC την περίοδο 19/08/2019 – 31/08/2019 στην διασύνδεση της Τουρκίας
23.07.2019Λόγω της αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ στο Σύστημα και το Δίκτυο, ο Διαχειριστής του Συστήματος θα προβεί σε αναπροσαρμογή των απαιτήσεων των ποσοτήτων των εφεδρειών
16.07.2019Public consultation on Daily Capacity Allocation on Italy – Greece
10.07.2019Public consultation on Daily Capacity Allocation on Bulgaria – Greece
03.07.2019Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/1388 της ΕΕ για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ζήτησης με το δίκτυο

Δελτία Τύπου

05.08.2019ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΑΛΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
22.07.2019ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
16.07.2019ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΣΤΟ ΡΟΥΦ
12.07.2019 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Η ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
12.07.2019ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
11.07.2019ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (UPD 2)

Βίντεο

11.07.2018Ομιλία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου κ. Μάνου Μανουσάκη στα εγκαίνια της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Μυκόνου
29.06.2018Πρώτη Ετήσια Συνάντηση Στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ
20.04.2018Βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του ΑΔΜΗΕ για το 2017
19.03.2018Εγκαίνια της Α' Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων
11.09.2017Εταιρικό Βίντεο

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.