Εκκρεμή Ατήματα για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης για Σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Ο ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει τα εκκρεμή αιτήματα για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης για Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας & και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) αρμοδιότητάς του (που υπόκεινται στην υποχρέωση λήψης Άδεια Παραγωγής σύμφωνα με τον ν. 3851/2010 και συνδέονται στο Σύστημα).

 

Εκκρεμή Ατήματα για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης για Σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Ιούλιος 2012)

 

Εκκρεμή Ατήματα για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης για Σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Μάρτιος 2013)

 

Εκκρεμή Ατήματα για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης για Σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Ιούλιος 2014)

 

Εκκρεμή Ατήματα για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης για Σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Ιούλιος 2015)