Δελτίο Τύπου

GRID TELECOM ΚΑΙ WIND ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

21.01.2020

Η Σύμβαση έχει διάρκεια 15 έτη και προβλέπει την εκμίσθωση πολλαπλών ζευγών Οπτικών Ινών σε τμήματα του δικτύου του ΑΔΜΗΕ στην ηπειρωτική Ελλάδα, συνολικού μήκους 1.600 χλμ.


Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοινώνει την υπογραφή μακροχρόνιας Σύμβασης Μίσθωσης Δικτύου Κορμού Οπτικών Ινών μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας GRID TELECOM και της εταιρείας WIND. Η Σύμβαση έχει διάρκεια 15 έτη και προβλέπει την εκμίσθωση πολλαπλών ζευγών Οπτικών Ινών σε τμήματα του δικτύου του ΑΔΜΗΕ στην ηπειρωτική Ελλάδα, συνολικού μήκους 1.600 χλμ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, αναφέρει σχετικά: «Μέσω της GRID TELECOM, ο ΑΔΜΗΕ σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί ενεργά στη χονδρεμπορική αγορά τηλεπικοινωνιών στα πρότυπα των μεγάλων Ευρωπαίων Διαχειριστών Μεταφοράς Ενέργειας. Η GRID κάνει σήμερα τα πρώτα της βήματα και εκτιμούμε ότι, σύντομα, θα κάνει άλμα ανάπτυξης στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά μεταφοράς δεδομένων».   

Ποια είναι η GRID TELECOM

Η GRID TELECOM συστάθηκε τον Ιανουάριο 2019. Στόχος της είναι να αξιοποιήσει το δίκτυο οπτικών ινών μήκους 2.700 χλμ. που είναι ήδη εγκατεστημένο στις Γραμμές Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης του Διαχειριστή, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασής του μέσω των εναέριων και υποθαλάσσιων Γραμμών Μεταφοράς, συνολικού μήκους 12.000 χλμ., σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Εντός του 2020, η GRID αναμένεται να ξεκινήσει την εγκατάσταση «state of the art» τηλεπικοινωνιακού δικτύου τεχνολογίας DWDM προκειμένου να διαθέσει μισθωμένες γραμμές υπερυψηλών ταχυτήτων – «λάμδα». Η τοπολογία του εγκατεστημένου δικτύου οπτικών ινών του ΑΔΜΗΕ διασφαλίζει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες, ενώ ο σχεδιασμός των επεκτάσεων του δικτύου υλοποιείται με γνώμονα τις εμπορικές ανάγκες. Μέσω του δικτύου της GRID θα υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς κίνησης στη νησιωτική χώρα και πέραν των συνόρων της Ελλάδας.  

[Press Release in English]

LEASING AGREEMENT BETWEEN GRID TELECOM AND WIND

The Independent Power Transmission Operator (IPTO) announces the signing of a long-term fiber optic network lease agreement between the subsidiary GRID TELECOM and WIND. The Agreement has a duration of 15 years for the leasing of multiple pairs of Fiber Optics to specific sections of the ADMIE network in the Greek mainland, with a total length of 1,600 km.

Mr. Μanos Manousakis, Chairman and CEO of IPTO SA stated: “Through GRID TELECOM, ADMIE intends to be active in the wholesale telecommunications market to the standards of the major European Transmission Operators. GRID is taking its first steps today and we expect that it will soon make a leap into the fast-growing data transfer market. "

About GRID TELECOM

GRID TELECOM was established in January 2019. Its mission is to utilize the 2,700 km fiber optic network already installed on the High and Ultra High Voltage Transmission lines of the Operator, with the prospect of further expanding it through the 12,000km overhead and submarine lines throughout the Greek region.

Within 2020, GRID TELECOM is expected to launch a state-of-the-art DWDM type telecommunication network in order to deliver Ultra High-speed leased lines called “Lamda”. The geographic position of the existing fiber optic network ensures high quality customer service, while the strategic plan of the network expansion is implemented according to commercial needs. GRID's network will ensure routing across Greek Islands, as well as beyond Greece's borders.

Δίκτυο των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων οπτικών ινών στις Γραμμές Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ.