Δελτίο Τύπου

Μεταβίβαση μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ

25.07.2017

Σας ενημερώνουμε ότι στις 24 Ιουλίου 2017 καταχωρήθηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών οι δύο συναλλαγές που αφορούσαν στη μεταβίβαση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Κατόπιν αυτού το Ελληνικό Δημόσιο είναι κάτοχος ποσοστού 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2017                                                         ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ