Δελτίο Τύπου

Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα

17.02.2017

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του στις 16 Φεβρουαρίου 2017, μετά τον ορισμό νέων μελών σε αντικατάσταση  παραιτηθέντων, με την  υπ’ αριθμ. 46/10.02.2017 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκλέγοντας ως Πρόεδρο τον κ. Κορωνίδη Αθανάσιο και τον κ. Καμπούρη Ιωάννη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

  • Κορωνίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός)
  • Καμπούρης Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός )
  • Βάσιου Αικατερίνη, Μέλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ))
  • Γεωργαντζής Γεώργιος, Μέλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός)
  • Νικολόπουλος Φώτιος, Μέλος Εκπρόσωπος εργαζομένων (Διοικητικο-οικονομικός)

Η θητεία του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Κορωνίδη Αθανάσιου και του μέλους κ.  Γεωργαντζή Γεώργιου λήγει την 10.05.2018,  του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Καμπούρη Ιωάννη και του μέλους Βάσιου Αικατερίνης λήγει την 09.02.2020  και του  μέλους - εκπροσώπου των εργαζομένων, κ. Νικολόπουλου Φώτιου λήγει στις 08.06.2019.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2017                                                ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ