Απασχόληση

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΝΕΜ (9 ατόμων με ΣΟΧ 5/2012)

21.02.2013

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κατάταξης


ΔΕ ΗΛΕΤΡΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΔΕ ΥΠ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ