Απασχόληση

ΔΝΕΜ - Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δυο (72) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

10.12.2012

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δυο (72) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς για τις υπηρεσιακές τις ανάγκες στους νομούς Αττικής, Εύβοιας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας και Λάρισας.

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Αιτήσεων: 21/12/2012

Ανακοίνωση