Απασχόληση

ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΜΗΕ (47 ατόμων)

16.01.2019

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας


ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ - ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

200_Κτίριο Ροσινιόλ_4ωρης

201_Κτίριο Ροσινιόλ_4ωρης

202_Κτίριο Ροσινιόλ_8ωρης

203_Κτίριο Σμόλικα_ΔΠΛΤ_4ωρης

204_Αποθήκες ΔΝΕΜ_Ρουφ_8ωρης

205_Έδρα ΔΣΣΜ_Ρουφ_8ωρης

206_ΔΣΣΜ_Ρουφ_8ωρης

207_Εγκαταστάσεις ΔΕΑ_Ασπρόπυργος_4ωρης

208_Εγκαταστάσεις ΔΛΕΣ_ΔΣΥ_Κρυονέρι_8ωρης

209_Εγκαταστάστεις ΔΠΛΤ_Υ/Σ_Πάτρα_4ωρης

210_Εγκαταστάσεις ΠΤΠΔΕ_ΔΣΣΜ_Αγρίνιο_4ωρης

211_Εγκαταστάσεις ΠΤΒΕ_ΔΣΣΜ_Θεσσαλονίκη_8ωρης

212_Εγκαταστάσεις ΠΤΒΕ_ΔΣΣΜ_Θεσσαλονίκη_4ωρης

213_Εγκαταστάσεις ΠΤΚΕΔΜ_ΔΣΣΜ_Λάρισα_8ωρης

214_Εγκαταστάσεις ΠΤΚΕΔΜ_ΔΣΣΜ_Κοζάνη_8ωρης

215_Εγκαταστάσεις ΤΠΚΕΕΒΕ_ΔΛΕΣ_Πτολεμαϊδα_8ωρης

 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ

200_Κτίριο Ροσινιόλ_4ωρης

201_Κτίριο Ροσινιόλ_4ωρης

202_Κτίριο Ροσινιόλ-8ωρης

203_Κτίριο Σμόλικα_ΔΠΛΤ_4ωρης

204_Αποθήκες ΔΝΕΜ_Ρουφ_8ωρης

205_Έδρα ΔΣΣΜ_Ρουφ_8ωρης

206_ΔΣΣΜ_Ρουφ_8ωρης

207_Εγκαταστάσεις ΔΕΑ_Ασπρόπυργος_4ωρης

208_Εγκαταστάσεις ΔΛΕΣ_ΔΣΥ_Κρυονέρι_8ωρης

209_Εγκαταστάστεις ΔΠΛΤ_Υ/Σ_Πάτρα_4ωρης

210_Εγκαταστάσεις ΠΤΠΔΕ_ΔΣΣΜ_Αγρίνιο_4ωρης

211_Εγκαταστάσεις ΠΤΒΕ_ΔΣΣΜ_Θεσσαλονίκη_8ωρης

212_Εγκαταστάσεις ΠΤΒΕ_ΔΣΣΜ_Θεσσαλονίκη_4ωρης

213_Εγκαταστάσεις ΠΤΚΕΔΜ_ΔΣΣΜ_Λάρισα_8ωρης

214_Εγκαταστάσεις ΠΤΚΕΔΜ_ΔΣΣΜ_Κοζάνη_8ωρης

215_Εγκαταστάσεις ΤΠΚΕΕΒΕ_ΔΛΕΣ_Πτολεμαϊδα_8ωρης